ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียช่วยสอนวิชาประวัติศาสตร์ 4 (ส 22104) เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
ชื่ออาจารย์ : นายก้องภุชงค์ บุญธนเมธี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,09:30  อ่าน 246 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : น.ส.มัสนันท์ เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2562,09:54  อ่าน 354 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : น.ส.มัสนันท์ เจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2562,09:54  อ่าน 334 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์
ชื่ออาจารย์ : นายเดชา วรพุฒ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2554,16:23  อ่าน 1571 ครั้ง
รายละเอียด..