ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประกวดราคา
ขอจัดส่งประกาศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไข) (อ่าน 355) 17 ต.ค. 62
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไข) (อ่าน 325) 17 ต.ค. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไข) (อ่าน 328) 17 ต.ค. 62
รายละเอียดแนบท้ายประกาสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไข) (อ่าน 338) 17 ต.ค. 62
รายละเอียดแนบท้ายประกาสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 317) 07 ต.ค. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 324) 07 ต.ค. 62
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 291) 07 ต.ค. 62
ขอจัดส่งประกาศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 312) 07 ต.ค. 62
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 418) 22 มี.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 418) 22 มี.ค. 62
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 388) 22 มี.ค. 62
ขอจัดส่งประกวด อาหารกลางวัน (อ่าน 375) 22 มี.ค. 62
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 553) 14 ก.ย. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 586) 14 ก.ย. 61
ขอจัดส่งประกาศ (อ่าน 525) 14 ก.ย. 61
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 634) 17 ก.ค. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 474) 17 ก.ค. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 582) 13 มิ.ย. 61
ประกวดราคารจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (อ่าน 681) 28 พ.ค. 61