ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)

ขอเลื่อนการการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ประจำปีการศึกษา  2563

เนื่องจาก มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ติดต่อสอบถาม  02-3951160 ต่อ 115

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,13:55   อ่าน 4102 ครั้ง