ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 7 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุม ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ

โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2564,11:24   อ่าน 39 ครั้ง