ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีมหามงคลรวมศาสนา

โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
จัดกิจกรรมพิธีมหามงคลรวมศาสนา
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563
ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2563,14:33   อ่าน 210 ครั้ง