ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ณ  ลานกิจกรรม โรงเรียน
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2563,14:40   อ่าน 216 ครั้ง