ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  ขี้น ประดิษฐาน
ณ แท่นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน  2562
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,14:06   อ่าน 461 ครั้ง