ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ  ลานกิจกรรม โรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,12:47   อ่าน 478 ครั้ง