ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
จัดกิจกรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,15:01   อ่าน 209 ครั้ง