ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
โครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ
ประจำปี๒๕๖๑
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2562,14:33   อ่าน 370 ครั้ง