ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
                โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4 ประจำปีการศึกษา  2561
รับสมัครเรียน                        วันที่  26 - 29  มีนาคม  2561  เวลา 08.30 – 16.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    วันที่  30  มีนาคม  2561
 สอบคักเลือก                        วันที่  31  มีนาคม  2561
ประกาศผลสอบ                     วันที่  2   เมษายน  2561  เวลา 09.00 – 15.30 น.
รับมอบตัวนักเรียนใหม่            วันที่  10 เมษายน  2561  เวลา 09.00 – 15.30 น.
โทร 02-3951160 ต่อ 115 
ครูสุรีรัตน์ 086-9851853
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2561,13:36   อ่าน 503 ครั้ง