ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค กีฬาเซปักตะกร้อ
โรงเรียนเทศ ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค กีฬาเซปักตะกร้อ
 ในวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐  
ณ โรงเรียนวัดคลองสวน
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2560,15:49   อ่าน 258 ครั้ง