ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงฟ้าขาวพราวใจ

                        ฟ้าขาวพราวเด่น                               ให้ได้เห็นเป็นสักขี

แหล่งศึกษามุ่งสร้างคนให้ดี                                      เกียรติศักดิ์ศรีของเทศบาล ๑

                        น้องพี่คงมั่นร่วมคำขวัญ                   ด้านการศึกษา

เด่นความรู้ มีวินัย นำพา                                            เยี่ยมกีฬางามสง่าด้วยคุณธรรม

                        เราชาวเทศบาล๑                               พราวแพรวซึ่งในปากน้ำสมุทรปราการ

สถาบันคุณภาพครูอาจารย์                                         มุ่งสืบสานความเป็นเลิศเฉิดไฉไล

                        พร้อมใจยึดมั่นร่วมสร้างสรรค์           สิ่งหวังดังหมาย

ไม้งามดอกออกช้าถึงคราใด                                      สิ่งที่หมายได้ดังจิตนิจนิรันดร์


เพลง โรงเรียนเทศบาล  ๑ 

โรงเรียน  เทศบาล  ๑      เป็นที่พึ่ง  เรื่องการอ่านเขียน

ก้าวไกล  ใส่ใจนักเรียน      ชื่อนี้เปลี่ยนจากโรงเรียนเยี่ยมเกษสุวรรณ

โรงเรียน  เรากีฬาเด่น    สนามเด็กเล่น  ให้เด็กเบิกบาน

ประชา  ร่วมใจทั่วบ้าน      สมุทรปราการเศรษฐกิจทุกทิศสดใส

ฟ้าขาว  เหมือนดาวบนฟ้า   มีวิชา  เยาวชนไทย

พัฒนา  ร่วมพากัน       ไปครูมีแต่ให้  จากใจทุกคน

โรงเรียนเทศบาล ๑   เป็นที่พึ่ง  ศรัทธามวลชน

                          ร่วมใจ  ใกล้ไกลรวยจน    เป็นสุขทุกคน  ที่ชุมชนและที่โรงเรียน