ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน            สัญลักษณ์เป็นรูปเปลวไฟจากคทาตั้งอยู่เหนือหนังสือมีรัศมีเปล่งแสงอยู่บนเปลวไฟล้อมรอบด้วยกรอบวงกลมประดับด้วยลายกนกลอยอยู่รอบวงกลม     ห้าวงคล้องสัมพันธ์กันและมีห่วงห้าห่วงคล้องสัมพันธ์กัน